IDMC mbËshtetet nga

KALENDARI

27
PRILL
2018

4

MAJ

2018

Workshop: Njeriu i ri në materialet filmike të diktaturës (1958–1990)

Workshop: Njeriu i ri në materialet filmike të diktaturës (1958–1990)

BOTIME

RESEARCH

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2018 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube