Partnerë

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

mbështetet nga

Fondacioni "Konrad Adenauer"

Fondacioni

Partnerë kryesorë

Partnerë të tjerë në Shqipëri dhe Kosovë

Partnerë të tjerë në Europë

IDMC

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar në vitin 2014 në Tiranë, që frymëzon dhe mbështet projekte për të fuqizuar vlerat demokratike, rolin e medies dhe reflektimin shoqëror përmes kujtesës historike.

Gjithë postimet