botime

Gjyqet ndaj nomenklaturës komuniste (1993–1996)

Publikuar më

Viti: 2024
Redaktorët shkencorë: Çelo Hoxha, Jonila Godole, Kastriot Dervishi

Për lexim
Për lexim

Ky botim ofron një përmbledhje të gjyqeve të zyrtarëve të lartë të dënuar në periudhën 1993–1996. Ai shërben si një burim për të kuptuar kompleksitetin e drejtësisë tranzicionale në një kontekst pas-komunist.

Pikat kyç:

  • Qëllimi: Zbulon proceset gjyqësore të detajuara dhe ndryshimet në kuadrin ligjor për të bërë të mundur dënimin e 35 figurave kyçe të regjimit komunist.
  • Skeda përmbledhëse: Çdo vendim i zbardhur është i pajisur me një përmbledhje të shkurtër që ofron të dhënat përkatëse për secilin nga gjyqet dhe të dënuarit.
  • Qasja metodologjike: Libri fillon me një sqarim metodologjik për mënyrën se si të përdoret dhe lexohet ai. Hyrja e zgjeruar ofron sfondin për të kuptuar kontekstin historik dhe politik, si dhe sfidat ligjore me të cilat u përball drejtësia e kohës.
  • Refleksion kritik: Dokumentet e paraqitura në libër zbulojnë natyrën shumëdimensionale të drejtësisë tranzicionale, përfshirë çështjet e adaptimit të kornizës ligjore, dinamikat politike, dhe balancën midis përgjegjësisë dhe amnistisë në secilin rast.

Ky botim jo vetëm dokumenton përpjekjet e drejtësisë, por gjithashtu nxit një reflektim mbi implikimet për demokracinë, sundimin e ligjit dhe diskutimin shoqëror. Ai shërben si një kontribut në procesin e drejtësisë tranzicionale dhe bën thirrje për ballafaqim me të shkuarën dhe mësime që mund të nxirren sot dhe në të ardhmen.