Stafi

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë
Stafi drejtues

Anëtare themeluese

Dr. Jonila GODOLE
Dr. Sonila DANAJ
Matilda ALKU

Kryetare e Bordit

Dr. Sonila DANAJ

Drejtore ekzekutive

Dr. Jonila GODOLE

Koordinatore

Jozita ZHURA

Ekspertë dhe bashkëpunëtorë

Dr. Brisejda LALA
Historiane

Dr. Çelo HOXHA
Historian

Erblin VUKAJ
Gazetar, studiues

Fatmiroshe XHEMALAJ
Specialiste e kurrikulës, Presidente e EuroClio në Shqipëri

Dr. Idrit IDRIZI
Historian

Kastriot DERVISHI
Studiues

Mirela SHERAJ
Koordinatore për çështjet e rinisë

Oriada DAJKO
Trashëgimia kulturore

Pjerin MIRDITA
Historian

Valbona BEZATI
Mediet sociale dhe marketingu digjital

Vojsava KUMBULLA
Kryetare e Shoqatës së Mësuesve të Historisë

IDMC

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar në vitin 2014 në Tiranë, që frymëzon dhe mbështet projekte për të fuqizuar vlerat demokratike, rolin e medies dhe reflektimin shoqëror përmes kujtesës historike.

Gjithë postimet