botime

Vademecum Albania  

Publikuar më

Viti: 2022
Redaktorët shkencorë: Dr. Jonila Godole
Studiuesit: Brisejda Lala, Oriada Dajko

Për lexim
Për lexim

Ky udhëzues është i pari i këtij lloji dhe i referohet të gjitha institucioneve dhe siteve më të rëndësishme që kanë në fokus njohjen e së shkuarës historike të Shqipërisë gjatë periudhës së diktaturës. Fondi më i pasur i dokumenteve për studimin e kësaj periudhe ruhet në Arkivin Qendror të Shtetit, në Arkivin e Ministrisë së Jashtme, në Arkivin Qendror të Forcave të Armatosura, në Arkivin e Ministrisë së Brendshme dhe në Autoritetin për Informacion mbi SIGURIMI Files (AIDSSH). Një tjetër fond i madh materialesh gjendet në arkivat e tipologjisë, apo ato private. Jemi përpjekur të përfshijmë në këtë udhëzues institucione kërkimore, fondacione, organizata joqeveritare, të cilat japin kontributin e tyre në fushën e kujtesës. Në këtë udhërrëfyes përfshihen edhe vende përkujtimore dhe pllaka përkujtimore, të cilat edhe pse të pakta në numër, synojnë të ruajnë kujtesën historike duke na kujtuar krimet e periudhës së diktaturës. Guida u shërben studiuesve vendas dhe të huaj të historisë dhe shkencave sociale. Profesorët dhe mësuesit e historisë, studentët dhe nxënësit mund t'i referohen këtij materiali për t'u frymëzuar për projekte të ndryshme historike. Ky material sigurisht që mund të përdoret edhe për guidat turistike, të cilët do të njohin vendet e kujtesës duke u dhënë turistëve vendas dhe të huaj informacion mbi këtë periudhë të historisë.