trajnime

Komunizmi përmes dëshmive

Publikuar më

Komunizmi përmes dëshmive” është një cikël uorkshopesh i shtrirë në disa muaj përgjatë vitit. I pari u realizua më 10 qershor 2021.

Në uorkshopin e hapur për të gjithë gjimnazistët në Shqipëri (14–19 vjeç), ata mundën të njihen me historitë e jetës së shumë personazheve, me siguri të padëgjuara për ta.

Gjatë takimit, nën kujdesin e Edlira Agolli, Kailey Rocker dhe Mirela Sheraj, të rinjtë, përmes aktiviteteve të ndryshme dhe bashkëbisedimit, zhvilluan aftësitë tuaja analizuese, komunikuese, si edhe krijuan një panoramë më të qartë të sistemit komunist në vend.