botime

Western Balkans Youth Together for a Shared Future  

Publikuar më

Viti: 2020
Redaktorët shkencorë: IDMC dhe Partnerët

Për lexim
Për lexim

IDMC në bashkëpunim me organizata të rajonit të Ballkanit Perëndimor si: BRAVO në Bosnjë-Herzegovinë, SOMBOR në Serbi, SINK në Kosovë dhe MERSP në Mal të Zi, organizoi projektin "Western Balkans Youth Together for a Shared Future" përgjatë 8 muajve. Ky projekt i ideuar nga IDMC dhe financuar nga organizata Regional Youth Cooperation Office (RYCO) dhe United Nations Peacebuilding Funds (UNPF) konsistonte në shkëmbimin kulturor dhe historik mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Produkt i këtij projekti është revista e cila paraqet këndvështrimin dhe eksperiencën e 24 të rinjve pjesëmarrës nga 6 vendet e Ballkanit.