botime

Transformimi i medias dhe kujtesa kolektive në Shqipëri  

Publikuar më

Viti: 2015
Redaktorët: Dr. Jonila Godole, Dr. Sonila Danaj

Për lexim
Për lexim

Ky libër është produkt i konferencës së parë ndërkombëtare për median dhe kujtesën: "Covering the Communist Past – Media Transformation and Memory in Albania" që u mbajt më 9‒10 nëntor 2015 në Tiranë. Si konferenca, ashtu edhe ky botim, u konceptuan nga editorët me bindjen se gazetarët dhe media luajnë një rol kyç në kujtesën kolektive të një vendi përmes mënyrës se si ata raportojnë mbi figura dhe ngjarje të ndryshme historike. Gjatë diktaturës, ashtu si edhe në vendet e tjera komuniste, media dhe gazetaria shqiptare ishin pjesë e aparatit propagandues të regjimit. Siç thotë edhe një nga autorët kontribues, Peter Gross, transformimi i tyre në një media të pavarur e demokratike në filllim të viteve 1990 nuk ka qenë i lehtë. Kanë kaluar 25 vjet nga rënia e regjimit stalinist në Shqipëri, dhe është koha të ekzaminojmë rolin që media dhe gazetaria shqiptare kanë luajtur në reflektimin shoqëror në të kaluarën e vendit gjatë kësaj periudhe.