aplikime

Thirrje për aplikim për bursa pranë IDMC

Publikuar më

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë hap thirrjen për

APLIKIM PËR 2 (DY) BURSA

për të gjithë të rinjtë – në fazë studimi apo të sapodiplomuar

Bursat e akorduara nga IDMC janë për:

  • Kërkim në arkiva
  • Menaxhim i rrjeteve sociale

Thirrja për aplikim për bursë kërkimore në arkiva është e hapur për:

  • Studentë të shkencave sociale, gazetari, histori, juridik etj.
  • Të rinj që kanë mbaruar studimet dhe kanë interes për temën e ballafaqimit me të shkuarën.
  • Kanë përparësi të rinjtë që kanë kryer më parë kërkime në arkiva.

Thirrja për aplikim për bursë – menaxhim i rrjeteve sociale është e hapur për:

  • Studentë të shkencave sociale, gazetari, marketing, multimedie etj.
  • Të rinj që kanë mbaruar studimet dhe kanë interes në menaxhim të rrjeteve sociale.
  • Kanë përparësi të rinjtë që kanë menaxhuar rrjete sociale më parë.