31 postime

uorkshope

Komunizmi përmes dëshmive

IDMC

“Komunizmi përmes dëshmive” është një cikël uorkshopesh i shtrirë në disa muaj përgjatë vitit. I pari u realizua më 10…

Lexoj

Vlerat e Bashkimit Europian

IDMC

Në prag të pritjes së vendimit për çeljen e negociatave për anëtarësim të Shqipërisë me Bashkimin Europian Instituti për Demokraci,…

Lexoj

Ëndrra ime europiane

IDMC

Duke marrë parasysh që në kurrikulën mësimore informacioni i ofruar në lidhje me Bashkimin Europian (BE) fokusohet te ana historike…

Lexoj