23 postime

botime

Vademecum Albania  

Disa autorë

Viti: 2022 Redaktorët shkencorë: Dr. Jonila Godole Studiuesit: Brisejda Lala, Oriada Dajko Ky udhëzues është i pari i këtij lloji…

Lexoj

Albumi "Kujtesa si mision"  

IDMC

Viti: 2020 Redaktorët shkencorë: IDMC Ky album përmban punime të përzgjedhura të të rinjve pjesëmarrës në konkurset e organizuara nga…

Lexoj