Kontakte


Stafi drejtues

Drejtore ekzekutive

Jonila Godole
Dr. Jonila GODOLE — jonila.godole@idmc.al

Koordinatore e projekteve

Jozita Zhura
Jozita ZHURA — jozita.zhura@idmc.al

Selia e Institutit

Rr. "Bardhok Biba", Ndërtesa "Trema"
Hyrja A, Kati 11
Tiranë

E-mail

P: office@idmc.al

Phone

T: +355 4 452 1899

IDMC

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare me qendër në Tiranë, që frymëzon dhe mbështet projekte me qasje ndërdisiplinare për të studiuar, kuptuar dhe promovuar zhvillimin e vlerave demokratike, rolin e medias dhe të kulturës brenda e jashtë vendit.

Të gjitha postimet