Komunizmi përmes dokumenteve arkivore
Workshop me mësues historie të shkollave të mesme


 

2017

2018

2019

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2020 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube