komunizmi përmes dokumenteve

"Komunizmi përmes dokumenteve arkivore" në Korçë

Publikuar më

Nën kujdesin e IDMC, u mbajt në Korçë një workshop me 50 mësuesit e historisë mbi përdorimin e manualit pedagogjik "Komunizmi përmes dokumenteve arkivore 3". Përmes një diskutimi mes pjesëmarrësve u realizua zbërthimi i librit, logjika dhe iu dha formë përdorimit të tij në klasë.