botime

Komunizmi përmes dokumenteve arkivore 1: Represioni në periudhën e vetizolimit  

Publikuar më

Viti: 2017
Redaktorët: Dr. Idrit Idrizi, Dr. Jonila Godole, Fatmiroshe Xhemalaj

Për lexim
Për lexim

Në bazë të rekomandimeve nga seria e workshop-eve të organizuara nga IDMC me mësues historie nga e gjithë Shqipëria gjatë vitit 2017, në bashkëpunim me historianin Idrit Idrizi (Austri) dhe eksperten e historisë Fatmiroshe Xhemalaj, u hartua libri "Komunizmi përmes dokumenteve arkivore", me fragmente dokumentesh arkivore dhe sqarime e komente, të cilin mësuesit mund ta përdorin në të ardhmen.

Në këtë volum janë përzgjedhur vetëm ato dokumente që nxjerrin në pah represionin e diktaturës nga gjysma e dytë e viteve 70 deri te gjysma e parë e viteve 80. Në këtë periudhë arriti kulmin politika vetizoluese e shtetit shqiptar e nisur që pas prishjes me Bashkimin Sovjetik në vitin 1961.

Përmes këtij botimi, IDMC synon sensibilizimin e mësuesve dhe nxënësve mbi përmbajtjen e materialeve arkivore të periudhës së komunizmit duke qenë se opinioni publik në përgjithësi ka pak informacione për to. Botimet profesionale të dokumenteve janë të pakta. Në tekstet shkollore ato mungojnë. Ndërsa në media këto materiale botohen rregullisht, qasja ndaj tyre është shpeshherë shumë problematike, meqenëse kriteri kryesor i përzgjedhjes është ngjallja e sensacionit.