ekspozita

Kartolina nga e shkuara

Publikuar më

Pak më larg nga modeli i ekspozitave historiko-informuese, projekti "Kartolina nga e shkuara" ("Postcards from the Past") është një ekspozitë kreative e inspiruar dhe krijuar për të satirizuar dhe reflektuar mbi të shkuarën diktatoriale në Shqipëri.

Posterat e ekspozitës synojnë të sjellin në vëmendjen e audiencës fenomene absurde të kohës në një mënyrë tërheqëse.

Ekspozita ka ardhur si reflektim i një periudhe të gjatë studimore, duke vendosur në qendër ndodhi historike dhe fenomene sociale të ndodhura gjatë 50 viteve izolim të Shqipërisë.

Në materialet e punuara ka pasur një përpjekje për tu vënë në dukje tema sensitive si: Sigurimi i Shtetit, bashkëpunimet me aktorët ndërkombëtarë, kriza e urisë, kulti i individit, censura, izolimi, arsimi, propaganda, manipulimi i masave etj.

Të gjitha imazhet janë të shoqëruara nga diçitura sarkastike në anglisht dhe në gjuhen shqipe.

Posterat e ekspozitës "Kartolina nga e shkuara", vijnë me një stil inovator dhe të përshtatshëm për konsum digjital!

Kartolina nga e shkuara

Impressum

Ekspozita u ideua dhe u mbështet nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC), puna e të cilit synon ndërgjegjësimin e të rinjve dhe të shoqërisë shqiptare mbi regjimin diktatorial në vend dhe pasojat e tij.

Burimet kryesore për ndërtimin e posterave të ekspozitës janë përzgjedhura nga Arkivi Qendror Shtetëror, revista me përmbajtje propagandistike të botuara në vitet 1970–1980, si edhe nga libra shkollorë.

Autorësia

Posterat e kësaj ekspozite janë përgatitur nga Valbona Bezati (gazetare dhe pedagoge e PR në Universitetin e Richmond në Londër) dhe Erblin Vukaj (gazetar dhe studiues).

Redaktore shkencorë: Dr. Jonila Godole, drejtore e IDMC dhe pedagoge në Universitetin e Tiranës, studiuese e periudhës së diktaturës në Shqipëri.

Falënderime

Autorët i janë falënderues Arkivit Qendror Shtetëror për vënien në dispozicion të materialeve të ndryshme të kohës për krijimin e posterave të ekspozitës.

E drejta e autorit

Ekspozita dhe paraqitja grafike e saj kanë të drejtë autorësie dhe nuk mund të përdoren pa lejen e autorëve apo IDMC. Nëse keni pyetje rreth kësaj ekspozite, na kontaktoni: office@idmc.al.

Doni ta prezantoni këtë ekspozitë?

Ekspozita "Kartolina nga e shkuara" mund të porositet nga të interesuarit në format DIN A1 kundrejt një pagese simbolike dhe të prezantohet në kuadër të aktiviteteve edukative.

IDMC

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar në vitin 2014 në Tiranë, që frymëzon dhe mbështet projekte për të fuqizuar vlerat demokratike, rolin e medies dhe reflektimin shoqëror përmes kujtesës historike.

Gjithë postimet