humori si formë rezistence

Humori si formë rezistence gjatë regjimit komunist  

Publikuar më

Një nga veçoritë kryesore të artit gjatë regjimit komunist ishte edhe humori. Ai bënte pjesë në atë çka shteti kontrollonte rreptësisht dhe që e përdorte për të mbushur jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare. Humori kishte një rol të rëndësishëm në veprimtaritë artistike të teatrove, estradave, revistave, publikimeve apo librave. Një valë humori e gjerë dhe e organizuar u përhap në Shqipëri sidomos pas viteve '70, duke e propaganduar atë për të shpalosur sukseset e Shqipërisë në fushat e ndryshme të zhvillimit ekonomik. Po ashtu humori filloi të godiste edhe fenomene të ndryshme shoqërore, të cilat kishin në qendër vese të ndryshme që haseshin shpesh në jetën e përditshme.

Gjithsesi përtej larmisë dhe sasisë së produkteve humoristike, humori në shprehjet e tij të ndryshme asnjëherë nuk u ngrit në goditjen e niveleve të larta të udhëheqjes. Ne synojmë që nëpërmjet disa takimeve të shtrojmë pika dhe tematika kyçe mbi temën e humorit në komunizëm. Karikatura, barcaleta e tregime humoristike, estrada dhe skeçi janë disa nga këto tematika.