Aktivitete

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

Misioni dhe objektivat

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar në vitin 2014…

Lexoj