Aktivitete

Memory Alive  

IDMC

Kujtesa e një shoqërie përbën jo vetëm shtyllat themelore mbi të cilat ajo funksionon në të sotmen, por trashëgon edhe…

Lexoj
Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

Statuti

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) është themeluar dhe krijuar më 11 nëntor 2014 si një organizatë jofitimprurëse, pa…

Lexoj
Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

Misioni dhe objektivat

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar në vitin 2014…

Lexoj