Aktivitete

Nostalgjia për komunizmin 

IDMC

Më datë 11–12 shkurt, IDMC organizoi në bashkëpunim me Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës workshop-in me temë "Nostalgjia për komunizmin".

Lexoj