Aktivitete

Raport vjetor 2016  

IDMC

Puna e IDMC gjatë vitit 2016 shënoi suksese të reja dhe thelloi punën e nisur për ballafaqimin dhe ndërgjegjësimin e…

Lexoj