Aktivitete

Komunizmi në epokën e tij

IDMC

Ekspozita "Komunizmi në epokën e tij" përshkruan ngritjen dhe rënien e lëvizjeve komuniste në shekullin XX. Komunizmi si ideologji mobilizoi…

Lexoj

Raport vjetor 2017  

IDMC

Edhe përgjatë vitit 2017, IDMC dhe bashkëpunëtorët e saj u fokusuan te thellimi i ballafaqimit me të shkuarën komuniste. Këtë…

Lexoj