IDMC 229 postime

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar në vitin 2014 në Tiranë, që frymëzon dhe mbështet projekte për të fuqizuar vlerat demokratike, rolin e medies dhe reflektimin shoqëror përmes kujtesës historike.

Pyet Gjyshërit 5

IDMC

Nisur nga një Objekt… Për miqtë tanë të rinj dhe të vjetër, konkursi "Pyet Gjyshërit" vjen sërish, për të frymëzuar…

Lexoj