botime

Anketë: Journalism Education in Albania 

Publikuar më

Viti: 2015
Përgatiti: Jonila Godole

Për lexim
Për lexim

Ky studim paraqet perceptimet e studentëve të gazetarisë në Shqipëri përpara se ata të punësohen në një redaksi. Të dhënat bazohen në një anketë të përpiluar në kuadrin e Anketës Ndërkombëtare për Studimet në Gazetari nëpër Botë. Studimi vë në dukje problemet kryesore që ndeshen në fushën e gazetarisë, sipas studentëve, dhe punët kërkimore që nevojiten të kryhen për t'i zgjidhur këto probleme. Anketa, e zhvilluar me 465 studentë në 2015-ën, u jep përgjigje pyetjeve se si e vlerësojnë studentët profesionin e gazetarit, rolin në shoqëri dhe praktikën e tyre në punë, dhe cilat janë disa nga rreziqet e mundshme me të cilat përballet gazetaria?

Jonila Godole

Jonila Godole

Dr. Jonila Godole drejton IDMC prej vitit 2014. Ka studiuar për shkenca politike, sociologji dhe pedagogji në Universitetin "J. W. Goethe" në Frankfurt dhe punon si pedagoge në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit (UT). Puna e saj kërkimore fokusohet te komunikimi politik dhe roli i medies në kujtesën kolektive.

Gjithë postimet

Postime të ngjashme

Vademecum Albania